Yeni / Duyurular /
25 Mayıs 2020 - Engelli çocukların okullara dönüşünün talihsiz bir şekilde ele alınması
/

25 Mayıs 2020

Engelli çocukların okullara dönüşünün talihsiz bir şekilde ele alınması

Salgınla mücadele ye yönelik tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması ve çocukların okullarına geri dönmelerinin duyurulması ile, engelli çocuk ve ergenlerin akranlarıyla birlikte geri dönmemeleri tespit edildi. Olayın öğrenciler ve aileleri için yarattığı hayal kırıklığının yanı sıra, bu grup vatandaşın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ele alınır.

Engelli çocuk ve ergenler eğitim hakkına sahiptir. Bunların herhangi bir dışlanması ayrımcılık teşkil eder ve uzun vadede psikolojileri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan eşitsizlikleri, kendilerini daha geniş bir bütünün parçası olarak algıladıkları ve karşılaştıkları zorlukları toplumun eşit üyeleri olarak atlatabilmeleri açısından teşvik eder.

Devlet, gerekli hassasiyeti gösteremeyince, bu çocukları duyurularla halkın savunmasız gruplarına entegre ederek, kamuoyunda engelliliğin hastalığa eşit olduğu izlenimini yaratmaktadır.  Bu, okullarda engelli çocuk ve ergenlerin dürüstçe kabul edilmesi açısından daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunun altını çizer.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halihazırda uygulanan bu grubun katılım koşullarını iyileştirmek için mevcut programa ek olarak, Devletimiz bugüne kadar politikasına yönelik hayırsever yaklaşımın üstesinden gelmeli ve bunu haklı bir programa dönüştürmelidir. Ancak o zaman Devletin yükümlülükleri açıklığa kavuşacak ve bireyin özerkliğini güçlendirebilecekler. Devlet, kurumsallaşmalarını değil, engellilerin bütünleşmesini aramalı ve her şeyden önce bireyin "zayıflığını" değil, yarattığı çevreyi düzeltmelidir. 

2018 - 2020 ve 1. Çeşitli paydaşların katılımı, bu alandaki mevcut eylemlerini kaydetmek amacıyla Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında yapılan istişarelerle başlamıştır. Aynı zamanda engelli gruplarla toplantılar da yerlerini kaydetmeye başladı.