Eylem Raporu 2019

Bu rapor, Kostas Gavriilidis'in 2019 yılında Çokkültürlülüğü, Kabulü ve Çeşitliliğe Saygıyı Teşvik Etme konularında Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak yaptıklarını listelemaktadır. 

Rapor 12 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı'na teslim edilebildi.
Eylem Raporu 2019 Kostas Gavriilidis
Nicos Anastasiades ile Costa Gavrielides