Kıbrıs'ta LGBTİ Hareketi - Kapak

Kıbrıs'taki LGBTİ Hareketi

Aktivizm, Hukuk ve Değişim Böl Across

Rapor 2019 / Nayia Kamenou, Costa Gavrielides, Enver Ethemer ve Okan Bullici. - Lefkoşa: Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs Ofisi, 2019. - 23 Sayfa = 310 KB, PDF-Dosya. - (Analiz). - (Demokrasi ve insan hakları)
Elektronik ed.: Lefkoşa : FES, 2020
ISBN 978-9963-2021-6-4

Özet: 

Kıbrıs'ta sömürgecilik, etnik bölünme ve muhafazakar sosyo-politik aktörlerin etkisi lgbti hareketinin yaratılmasını ve gelişmesini durdurdu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2004 yılında Avrupa Birliği'ne kabulü, adanın her iki tarafındaki LGBTİ gruplarının etnik gruplar arasında bölünmüş durumda olan seferberliğini kolaylaştıran siyasi fırsat yapılarında değişikliklere yol açmıştır. Avrupa kurumları ve bölgesel şemsiye LGBTİ örgütleri tarafından kendilerine sağlanan araç ve fırsatlardan yararlanan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı LGBTİ aktivistleri, sırasıyla adanın güneyinde ve kuzeyinde LGBTİ haklarının tanınması için bastırarak, etnik çizgilerin ötesinde LGBTİ eşitliği çabalarına katıldılar. the island respectively, and have joined 

Yine de Kıbrıs'ta LGBTİ eşitliği devam ediyor. Kuzeyde, eşcinsellik suç olmaktan çıkarılsa da, 2000'lerin ortalarında ki ivmenin dağılması ve adanın yeniden birleşmesi ve kuzeyin AB'ye kabul edilmesi umuduyla, LGBTİ haklarının ilerlemesi yavaş, değişen siyasi söylemin içine hapsolmuş ve yapısal katılıklar tarafından engellenmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde LGBTİ aktivistleri, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, homofobik ve transfobik nefret söylemi mevzuatı, eşcinsel sivil sendikalar ve yasal cinsiyet tanıma yla ilgili bir yasa tasarısı gibi olumlu yasal değişiklikler elde etmede bir şekilde daha başarılı olmuşlardır. Ancak adanın her iki tarafında da karar vericiler ulusal mevzuatı AB ve uluslararası hukuk standartlarına uygun hale getirmekte yavaş kaldılar. Dahası, lgbti sosyal ve kültürel marjinalleşmeyle mücadele için devlet/otoriteler tarafından başlatılan girişimler de sınırlandırılmıştır. limited. 

Ancak, 2010'lu yılların başından bu yana, sadece LGBTİ yasal tanınması için değil, aynı zamanda etnik, sınıf, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve diğer hiyerarşilerin ötesinde somut eşitlik ve kesişimsel adalet için de çabalarını kademeli olarak artıran bir pan-Kıbrıs LGBTİ hareketi nin içinde olduğu gibi, her şey kötü ve kasvetli değildir.

Türkçe

Yunanca

Almanca